Renaelva

 

Renaelva regnes som en av de mest attraktive elvene i Norge for fiske etter ørret og harr. Varierte strømforhold og et svært rikt insektsliv gir det perfekte grunnlag for fluefiske etter stor fisk.

Gode næringsforhold og en aktiv forvaltning har bidratt til en fiskebestand som få sportsfiskeelver i landet kan vise til. Det er tatt ørret på 8 kilo i Renaelva, men dette er ikke daglig kost. Uansett er det store muligheter for å tøye sine personlige sportsfiskerekorder. Elva har et stort innslag av stor fisk som beiter aktivt på overflateinsekter og tilbyr noe av det mest spennende fisket du noen gang vil oppleve. Egen fluesone på de øverste 5 km.

Elva er ca. 30 kilometer lang fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) i nord til samløpet med Glomma i sør, det såkalte Åmøtet. Ved Løpet, omlag 6 kilometer nord for Åmøtet er det anlagt et elvekraftverk som danner Løpsjøen, en 5 kilometer lang kunstig innsjø. 

Det registrert 12 ulike fiskearter. Her finnes en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene. På enkelte partier i elva finnes også gjedde. Løpsjøen er den mest artsrike delen av vassdraget. Der finnes, i tillegg til nevnte arter, abbor, mort, lake, steinsmett, ørekyte og bekkeniøye. Røye og kanadisk bekkerøye har også vært registrert.