Tilrettelegging for fiske

Informasjon, skilt og merking

Langs elvene er det satt opp en rekke informasjonstavler med fiskeregler, oversiktskart, hvor - og hvordan fiskekort kan kjøpes. Det er også satt opp flere skilter med stedsnavn på ulike fiskeplasser. Renaelva, som er mest populær blandt fiskere har vært prioritert men disse er også å finne langs de øvrige elvene. Dette er et prosjekt vi vil videreføre i tiden fremover.


Stirydding

Langs elvene vokser det godt. Tilgang til og langs elvene er tiltak som erfaringsmessig blir satt pris på blandt fiskere, og elvelaget ser på dette som et viktig arbeidsområde. For å øke tilgjengeligheten langs elvene er det ryddet enkelte stier med ryddesag og kappet kvister og greiner med øks. Dette er et tiltak vi vil videreføre i fremtiden, både nye stier men ikke minst å vedlikeholde eksisterende stier.


Sti langs Renaelva ved Løsset

Gapahuk

Vi har satt opp flere gapahuker langs elvene til fri benyttelse for alle som ferdes langs vassdragene våre. Gapahuk er satt opp ved Bellbekken og Vålsenga i Julussa, og ved Glomstadfossen i Glomma ved Åsta. I tilknytning til disse er det også satt opp utedo.

I tillegg har vi oppført utedo ved hengebrua på Løsset og på Strømstadvelta i Renaelva, samt på Bogvelta og ved Skjærodden (langs Søndre Oskjølsvegen).

Gapahuk ved Bellbekken