Utdeling av fiskestenger

Utdeling av fiskestenger til barn

Hvert år deles det ut fiskestenger til barn i 4. klasse i Åmot. Dette gjennomføres som et samarbeid mellom Åmot Jakt og fiskeforening som står for praktisk gjennomføringen, og Åmot Elvelag som dekker kostnad til innkjøp av utstyr. Tiltaket har vært gjennomført over flere år og er blitt svært godt mottatt av barna. 

Undersøkelser har tidligere vist at barn som i tidlig alder blir tatt med ut i naturen, ofte vil ta opp igjen aktiviteten når de blir eldre. Vi mener det er viktig å bidra til rekruttering av fritidsfiskere for fremtiden. Engasjerte og kunnskapsrike fiskere- uansett alder- er viktig for å sette fokus på for å ivareta ressursen som finnes i elvene våre.