Åsta

Åsta har sin opprinnelse på Øyerfjellet i Øyer kommune, og på sin vei mot Glomma skjærer den seg dypere ned i landskapet. Ved Åsta, ca. 10 km. Sør for Rena, renner den ut i Glomma. I Åmot er elva preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

Tidlig på våren går det stor ørret fra Glomma opp i Åsta, sannsynligvis på næringsvandring. På sommeren er det fint fiske etter harr og ørret. I forbindelse med storflommen i -95 var Åsta en av de elvene som fikk den største trøkken. Det skjedde store omkalfatringer i elvebunnen, og Åsta endret etter dette noe karakter, og er i dag ei grunnere og mer hurtigstrømmende elv. Åsta er varig vernet i Verneplan I.