Privat fiske - Åstvollen

Eiendommen "Åstvollen" omfattes ikke av Åmot Elvelags fiskekort.

Åstvollen(gnr. 19/ bnr. 32) er et privat område hvor grunneier ikke er medlem av Åmot Elvelag. Dette medfører at en strekning på omlag 320 meter av Åstas nordlige elvebredd, fra Svartåa til eiendomsgrense vest for bygningsmassen på Åstvollen, er unntatt fra vårt kortområde og fiskekortet gjelder derfor ikke på strekningen. Strekningens endepunkter er merket med skilter med påskrift "Fredningssone".

 

 

Åstvollen - Privat fiske