Registrer fangsten din!

Det lykkes ikke hver gang...

Det lykkes ikke hver gang...

foto: Ida Strømstad

 

Vi ønsker å skaffe ytterligere kunnskap om fiskebestandene i elvene våre! Bestandene av ørret og harr i Søndre Rena vet man etterhver mye om som følge undersøkelser gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark (HiHm). Derimot vet vi mindre om bestandssituasjon i de andre elvene. Vi ber derfor fiskerne om å bidra med verdifull kunnskap inn i forvaltningsarbeidet og registrerer fangstene sine.

 

Dette gjør du enkelt her på hjemmesidene våre. Det eneste du trenger er kortnummeret som står øverst på fiskekortet ditt. Deretter fyller du ut feltene i vinduet som åpnes.

I merknadsfeltet skriver du navnet på elva fisken er fanget i. Du behøver ikke registrere hver dag du er ute (men gjerne så ofte som mulig). Derimot er det viktigere at all fangst du får den/de aktuelle dagene registreres - smått og stort.