Barns fiske

Barn fisker gratis innen Åmot Elvelags område jf. "Laks- og innlandsfiskelovens" §18, første ledd: "I vassdrag der rettighetshaver utsteder fiskekort har personer som ikke har fylt 16 år rett til fiskekort uten vederlag for å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august".

Åmot Elvelag ber om at barn under 16 år også forholder seg til fiskereglene som er fastsatt for å sikre en bærekraftig forvaltning.