Alt fiske fra bro er forbudt

Fiskere har tradisjonelt  "alltid" satt tilbake fisk de ikke skulle bruke til mat. Oftest var dette småfisk som man gjerne ville skulle bli større - eller som av ulike årsaker ikke egnet seg til formålet. Fisken ble da "kastet utti" igjen. I dag benyttes et "fang og slipp" basert fiske hvor ønsket er å ivareta individer som er attraktive for sportsfiske, og som er viktige for reproduksjonen i elva. Vårt mål er at fisken skal ta minst mulig skade og at dødeligheten ved det utøvede fiske skal bli så lav som overhode mulig. Man vet at dødelighet hos fisk reduseres betydelig dersom fisket utøves skånsomt. De lokalt fastsatte reglene er tilpasninger som utgjør våre forvaltningsverktøy i så måte. 

Det er skånsomhetsaspektet som ligger i grunn for at fiske ikke tillates fra broer. Denne formen for fiske er ikke forenelig med gjenutsetting av fisk i uskadd tilstand, uavhengig om fisken er liten eller stor. Påkjenningen ved å bli heist opp av vannet, for så å bli kastet tilbake vil i de fleste tilfeller medføre at fisken dør.