Glomma

Glomma er en klar og moderat kalkrik elv. Dens karakter i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger. Inntil 55 m3liter /sek overføres fra Glomma ved Høyegga dam i Alvdal kommune til Rendalen kommune og renavassdraget.

Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier. Ved Åmøtet, hvor Renaelva og Glomma møtes, tilbakeføres vannet fra overføringen til Glomma. Elva blir bredere, dypere og mer stilleflytende.

Glommas sidevassdrag er mange. Større sidevassdrag som drenerer til Glomma i Åmot er Hovda og Åsta i vest, og Renaelva med Julussa i Øst.

Det er 12 registrerte fiskearter i Glomma. De viktigste artene for sports- og fritidsfiske er ørret, harr, sik og gjedde. Artene er vanlig forekommende innen hele elveavsnittet. I tillegg finnes abbor, mort, lake, bekkeniøye, steinsmett, hork og ørekyte.