Fiske i Julussa

Julussa innbyr til et variert fiske der den renner gjennom både kulturmark og skogsmark. Elva er lett humuspåvirket med brunlig farge. Kantvegetasjonen er flere steder tett med tildels overheng ut i elva. Dette skaper godt skjul for fisken samtidig som det innbyr til å snike innpå og kaste på vakende fisk.

Om sommeren blir det gjerne lite og varmt vann i elva men vannstanden påvirkes raskt og fluktuerer ved regnfall. Best fiske oppleves derfor tidlig i sesongen frem til rundt 15. juni eller etter regnværsperioder.

Her finnes hovedsaklig ørret med innslag av gjedde i enkelte områder. Ørreten er forholdsvis små i Julussa men fisk opp mot kiloet finnes. Det forekommer at riktig store eksemplarer vandrer opp i elva fra Glomma og Rena gjennom fisketrappa i Mæhlfallet i elvas nedre del.

 

Julussa