Fredet område - Mæhlfallet

 

Merket område er fredet for alt fiske jf. Fylkesmannen i Hedmarks forskrift for fiske i Åmot kommune, § 3:
"Ved Mæhlfallet i Julussa er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over elva 50 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 150 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa".

Brudd på disse regler medfører anmeldelse.

 

 

Mæhlfallet - Fredet sone