Nyheter

Snart slutt på settefisken i Renaelva?

Fylkesmannen vurderer å trekke pålegget som er gitt til Eidsiva vannkraft AS med krav om utsetting av ørret i Renavassdraget.

Det er gjort mange nye erfaringer om bruk av settefisk i regulerte vassdrag. Fylkesmannen går nå i gjennom alle pålegg som er gitt til regulanter, hvor settefisk er brukt som et avbøtende tiltak. Målsettingen er å sikre bestandene og allmennhetens fiske.

Høgskolen i Hedmark gjennomførte i 2007 undersøkelser på fiskeutsettingene i Søndre Rena. Denne undersøkelsen viste at settefisken raskt tok til seg næring og at veksten var god, men den bidro lite til å opprettholde eller øke avkastningen. Høy dødelighet på grunn av predasjon fra gjedde er pekt på som en av årsakene. Dette er senere dokumentert av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINA publiserte nylig en rapport fra fem års undersøkelser i Søndre Rena. De viser at overlevelsen fra yngel til kjønnsmoden fisk er flaskehalsen i systemet. Dødeligheten til villfisk er stor, men de slår fast at dødeligheten til settefisken er større.

Fylkesmannen ønsker en forvaltning som fokuserer på villfisk, jf naturmangfoldloven og vannforskriften. Der det er mulig må målsettingen være at forholdene tilrettelegges for en god naturlig reproduksjon og utnyttelse av selvreproduserende bestander av ferskvannsfisk. Ut fra dette har Fylkesmannen varslet Eidsvia vannkraft AS om at man vurderer å trekke pålegget om utsettinger (varselet ligger under "relaterte dokumenter" i høyremargen).

Dersom begrunnede innvendinger til dette ikke er mottatt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Fylkesmannen innen 5. februar 2014 vil pålegg bli utformet i samsvar med varselet.

 

Artikkelen er kopiert fra Fylkesmannen i Hedmarks egne sider:

http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Nyheter---forsiden/Fylkesmannen-varsler-trekk-av-palegg/

 

Default Image
september 03, 2014

Øvelse Noble Ledger

Flere kommuner i området, deriblant Åmot, er rekvirert av Forsvaret i forbindelse med øvelsen Noble Ledger. Den mest intense perioden av øvelsen blir i perioden 15.09-24.09. Oppdatert informasjon om øvlsen finnes på www.forsvaret.no/noble og…
Default Image
januar 15, 2014

Snart slutt på settefisken i Renaelva?

Fylkesmannen vurderer å trekke pålegget som er gitt til Eidsiva vannkraft AS med krav om utsetting av ørret i Renavassdraget. Det er gjort mange nye erfaringer om bruk av settefisk i regulerte vassdrag. Fylkesmannen går nå i gjennom alle pålegg som er gitt…
Default Image
august 09, 2013

Fisketrappa i Storsjøen

Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) installerte i fjor fisketeller med videoregistrering i fisketrappa i Storsjødammen. Dette gir anledning til å virkelig se hva som finnes av fisk i elva. Vi har fått oversendt noen filmer fra registreringene. Denne…
Hytte til leie
juni 26, 2013

Hytte til leie på Rødsbakken

For fiskere som trenger å leie overnatting ved Renaelva presenteres nå en liten godbit. Granholt, en liten intim hytte som ligger 30 meter fra elva er lagt ut for leie. Nærmere informasjon og booking finnes på Inatur.no
Ny sportsfiskerekord i Renaelva: 8kg og 81 cm
juni 25, 2013

Ny sportsfiskerekord i Renaelva

Det er satt ny sportsfiskerekord for ørret i Renaelva! Den tidligere rekorden var på 7,6 kg men denne er nå brutt med en ørret på hele 8 kg og 81 cm. Fisken ble tatt på wobbler. Etter å ha blitt behørig dokumentert ble den gjenutsatt i sitt rette…
juni 18, 2013

Ny overvåkingsperiode i Søndre Rena

Fylkesmannen i Hedmark har i brev av 17.juni 2013 gitt Forsvarsbygg Utvikling pålegg om ovevåking av Søndre Rena ved OVAS i perioden 2013 - 2017. I sin begrunnelse for det nye pålegget påpeker Fylkesmannen at eventuelle virkninger av forsvarets aktivitet, i…
mai 23, 2013

Ny overvåkingsperiode for OVAS anlegget

Fylkesmannen i Hedmark har gitt Forsvarsbygg varsel om pålegg om ytterligere overvåking av Søndre Rena ved OVAS for perioden 2013 - 2017. FYlkesmannen vurderer å pålegge konsesjonæren (Forsvarsbyggg) å bekoste et femårig overvåkingsprogram av fiskesamfunnet…
Default Image
mai 23, 2013

Planlagt øvelse i OVAS

Forsvaret har varslet at det skal benytte OVAS anlegget for øvelse 27., 28. og 29. mai.
Glommaørret 3,4 kg
april 29, 2013

Stor ørret i Glomma

At Glomma huser stor fisk er noe de fleste vet om men ikke alle vet hvor eller hvordan disse skal lures. Det vet tydeligvis den fiskeren vi nå har mottat rapport fra! 22. april fikk han en ørret på ikke mindre enn 3,4 kg. Vi har fått lov å publisere bilde av…
Fiskekortsalg Åmot Elvelag
april 26, 2013

Fiskekortsalget i 2012

Antall solgte fiskekort har over lengre tid vært synkende men i fjorårssesongen viste kortsalget en liten økning igjen. Totalt ble det solgt 2085 kort. Av disse var 331 sesongkort (inkl. medlemmer ÅJFF og ungdom u. 20 år), 125 ukeskort, 477 2-døgnskort og…