Fluefiskesone

På strekningen mellom Storsjødammen og Rødhammeren er det etablert en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.

Innenfor fluefiskesonen er fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat m.m) ikke tillatt.

Vær oppmerksom på fredningssone ved Storsjødammen (jf. Fylkesmannen i hedmark av 1993; Forskrift om fiske i Åmot kommune, Hedmark).

 

 

Fluefiskesonen