Insekter registrert i Åmot

Det finnes en rekke insekter i Åmot. Særlig vannlevende arter er viktige som fødeemne for fisk. Kunnskap om hvilke arter som opptrer er for mange fluefiskere vesentlig informasjon når det bedrives imitasjonsfiske. Vi presenterer her en liten oversikt over de arter vi vet er dokumentert i kommunen. Listen er ikke utfyllende. 

Døgnflue

Døgnfluer

Baetis rhodani, Baetis muticus, Baetis niger, Ephemerella aurivillii, Heptagenia dalecarlica, Heptagenia sulphurea, Heptagenia fuscogrisea, Centroptilium luteolum, Ephemera vulgata, Ephemera dancia, Ephemerella mucronata,  Leptophlebia vespertina, Ameletus inopinatus og Sipholonorus lacustris.

 

Illustrasjonsbilde

Steinfluer

Amphinemura borealis, Amphinemura sulcicollis, Brachyptera risi, Capnopsis schilleri, Dinocras cephalotes, Diura nanseni, Isoperla sp., Leuctra hippopus, Protonemura meyeri, Capnia atra, Capnia bifrons, Capnia pygmaea, Taeniopteryx nebulosa, Leuctra nigra, Nemoura avicularis og Siphonoperla burmeistri.

 

Vårfluer

Vi har desverre ikke oversikt over registrerte vårfluearter men vil legge ut informasjon etterhvert