Søre Osa

Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Søre-Osa renner ut fra Osensjøen ved Valmen og ut i Søndre Rena like nord for Løpsjøen. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking uten det blir kjedelig for dem. I Søre-Osa får alle fisk. Elva er å betrakte som en ørretelv men også andre arter, som harr, lake, abbor, ørekyte og steinsmett, er registrert.

De gamle beretninger om fisket i Søre Osa vitner om en elv som har gitt mange fiskeopplevelser opp gjennom årene og mang en stor ørret har blitt med hjem herfra. Etter at elva ble regulert til energiproduksjon endret fiskesamfunnet seg men også i dag kan man oppleve store ørreter her. Senest i 2010 ble det tatt en ørret på over 5 kg.

Elva faller til  dels bratt på enkelte strekninger, men dannen også fine høler og loner som fisken samler seg i. Alle former for stangfiske er vanlig i denne elva. Flue og dupp er nok det mest utbredte da det er det mest effektive i perioder med gode insektsklekkinger.

Søre Osa er lett tilgjengelig for adkomst både langs Fv. 215 til Jordet og Trysil, eller langs Søndre Oskjølsveien.