Fiske i Søre Osa

Søre Osa faller tildels bratt enkelte steder hvor elvebunnen består av mye stor stein men elva danner også fine høler og loner flere steder der fisken gjerne samler seg. Dette gir elva et variert uttrykk som passer for de fleste former for fritidsfiske. Her finnes stort sett ørret - og mye av den!

Søre Osa var fra gammelt av kjent for å være den virkelig store fiskeelva i Åmot. Her finnes beretninger om et eventyrlig godt fiske både i tiden før og og etter reguleringen av Osensjøen. Særlig godt fiske kunne man oppleve når årets tømmerfløting satte i gang fordi mye fisk ble med ut fra daminretningene når vannføringen økte.

Ørretbestanden er noe småfallen men fisken er ellers av god kvalitet. Og er du riktig heldig kan du oppleve riktig store eksemplarer. Sommeren 2010 ble det tatt ørret her på over 5 kg.

 

Bildet viser omslaget på boka "Langs loner og stryk", skrevet av Olav Amundsen i 1943. Her finnes beretninger om fiske, blandt annet i Søre Osa.

Omslagsbilde fra boka "langs loner og stryk" av Olav Amundsen