Hjem

Fredet område - Valmendammen

 

Alt fiske innenfor merket område er forbudt jf. Fylkesmannen i Hedmarks forskrift om fiske i Åmot kommune § 3: "Ved Valmendammen er alt fiske forbudt innenfor en oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over kanalen 100 meter oppstrøms fisketrappa og en linje tvers over elva 100 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa".

Brudd på disse bestemmelser vil medføre anmeldelse.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at området oppstrøms demningen ikke inngår i Åmot Elvelags fiskekort.

 

Valmendammen -   fredet sone