Habitattiltak

Steinutlegging i Søndre Rena:

Steinutlegging i Søndre Rena

Mange elver i Norge er i større eller mindre grad påvirket av menneskelig aktivitet. Dette gjelder også for Åmot. Søndre Rena er i særlig grad påvirket av kraftproduksjon, med overføring av vann fra Glomma og to vannmagasiner. De øvre deler av Søndre Rena - ofte kalt kanalen- er regulert med formål for kraftproduksjon i forbindelse med etableringen av Storsjødammen. Elveavsnittet ble da maskinelt ryddet for stein og andre objekter som hindret vannets frie flyt, og ble liggende tilbake som en kanal med svært liten variasjon i vannstrengen. For noen år siden ble det lagt ut 12 større steiner og steingrupper på strekningen mellom Storsjødammen  og Øra, innenfor det som i dag er fluefiskesonen.

Hensikten med å gjennomføre disse tiltakene var å kompensere litt for tapt variasjon i elva og skape oppholdssteder for fisken som fantes der. Etter 7 års behandlingstid hos NVE ble det gitt tillatelse til å gjennomføre tiltakene. Tiltaket har vist positiv effekt, og det er ofte fisk å finne i tilknytning til disse steinene under fiske.

 

 

Trefelling:

Det er sterke indikasjoner på at rekruttering til ørretbestanden i Søndre Rena er begrenset av skjul og mangel av oppholdssteder for ungfisk. Da elvebunnen har forholdsvis liten variasjon med få store steiner er det aktuelt å se etter løsninger som kan ha varig positiv effekt og er kostnadseffektive.

I forbindelse med en skogshogst ved Kvarven vinteren 2012 ble det felt enkelte trær ut i elvestrengen i håp om at dette vil gi litt bedre forhold for ungfisk på stedet. Vi presiserer at dette kun er et forsøk, men dersom trærne får ligge og det viser seg at tiltaket kan bidra til bedre oppholdssteder for fisken, kan dette være aktuelt å gjennomføre i større skala. Tiltaket bygger på  hvordan elver påvirkes av naturlige prosesser, hvor trær i elvestrengen forekommer som følge av erosjon og vindfall, og skaper variasjon i elveløpet. Trær som ligger i, eller henger over vannet bidrar til oppholdssteder der fisken får skjul og konsentrert næringstilgang.

Vi vil derfor henstille til alle som ferdes i og langs elva å ikke fjerne trær som ligger i eller henger over vannet.


Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt