Registrer fangsten din!

Det lykkes ikke hver gang...

Det lykkes ikke hver gang...

foto: Ida Strømstad

Nytt fra 2021 er krav om rapportering fra Statsforvalteren i Innlandet.  Så husk å rapportere etter fisketuren.

Dette gjør du enkelt her. Det eneste du trenger er kortnummeret som står øverst på fiskekortet ditt. Deretter fyller du ut feltene i vinduet som åpnes.

Vi ønsker å skaffe ytterligere kunnskap om fiskebestandene i elvene våre! Bestandene av ørret og harr i Søndre Rena vet man etterhvert mye om som følge undersøkelser gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark (HiHm). Derimot vet vi mindre om bestandssituasjon i de andre elvene. Vi ber derfor fiskerne om å bidra med verdifull kunnskap inn i forvaltningsarbeidet og registrerer fangstene sine.