Julussa

Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig meandrerende terreng på sin ferd mot Renaelva. Elva var tidligere brukt som fløtningselv og på enkelte steder finnes rester av ulike anordninger. Fisket i elva kan være riktig spennende. Fisken blir ikke alltid like stor her men elva kan by på et godt fiske. Her finnes ørret, og en og annen gjedde.

Julussas beskaffenhet innbyr til kanopadling. Kun få steder er det nødvendig å bære kanoen forbi noen mindre strykpartier. Her kommer du tett på skogen og du kan oppleve dyrelivet på nært hold. Elg og bever er vanlig, men også ulv og bjørn finnes i området. Fuglelivet er mangfoldig. Om du legger turen hit en vårdag vil du kunne oppleve både orrhanespill og tranedans.