Gjenutsetting av fisk

Bruk krokutløsertang

Anbefalt utstyr

 • Bruk fortom / sene med tilstrekkelig bruddstyrke.
 • Bruk mothakeløse kroker. Alternativt skal mothaker på fiskekroker fjernes eller klemmes inn.
 • Bruk sirkelkroker ved meitefiske.
 • Bruk fortom med tilstrekkelig bruddstyrke, sterk nok til å kunne legge press på fisken.
 • Krokløsertang e.l. bør være en del av din utrustning under fisket.
 • Bruk håv med knuteløst, småmasket nett. Dette reduserer faren for at finner, hale og slimlag skades.
 • Håv med innebygget vekt eller annen vekt som gir god indikasjon anbefales.

 

Når fisken kjøres på stanga

 • Press fisken ut av hovedstrømmen og inn mot roligere vann.
 • Unngå å kjøre fisken for lenge – få fisken inn i håven så raskt som mulig.

 

Når fisken skal gjenutsettes

 • Unngå at fisken skader seg unødig mot steiner og kvister.
 • Ikke trekk fisken inn på tørt land. Den kan da miste skjell og få sår og skader.
 • Løft fisken ut av vannet minst mulig, og aldri etter halen – da ryggen kan brekke..
 • Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet; for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
 • Pass på så du ikke klemmer fisken. Den kan da få skade på vitale organer i buken.
 • Berør aldri fiskens gjeller.
 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
 • Ikke pump fisken frem og tilbake for å skape vannstrømning over gjellene men hold den med snuten mot strømmen, med en hånd forsiktig rundt halen og en rundt buken foran. Se at gjellelokkene beveger seg. Fortsett å holde fisken mens den kommer til hektene. La den gå når den selv er klar for å gå.
 • Høyere vanntemperatur reduserer innholdet av oksygen, og fisken tåler mindre stress. Vær derfor svært bevisst med hvordan fisken behandles når vanntemperaturen stiger.

Vellykket gjenutsetting