Isfiske

Isfiske er en populær aktivitet i Åmot. Gjennom mørke og kalde vintermåneder er det gjerne fiske etter lake som lokker. Det kjente "Grindalsfisket" etter sik i Glomma starter i mars måned, på samme tid som abboren I Løpsjøen begynner å våkne til liv igjen. Når vårløsningen nærmer seg gjør harren seg klar for å starte gytevandringene sine og blir mer aktiv jo nærmere våren kommer. Da er det mange som ønsker å komme i kontakt med den store "gråharren".

 

Grindalsfisket, også kalt "Sprælefiske"

Fisket skjer fra mars måned frem til isen går. Små steinfluer (Capnia Pygmea) lokkes til å klekke ved å lyssette hull i isen på natta. Insektene stiger mot lyset i stort antall, og fiskeren fanger og lagrer dem i issørpe, for senere å bruke dem til å fôre med. Fisket foregår ved å borre to hull i isen, hvor insektene man har fanget, legges i det øvre hullet. Insektene seiler med strømmen og ned mot bunnen hvor fisken står. Fisken vil oppsøke matkilden, og kommer gjerne helt oppunder iskanten for å beite ved det andre hullet, der fiskeren ligger. Det er en mektig opplevelse å se sik på 1,5 - 2 kg, - kanskje også større - komme svømmende forbi bare noen ti-centimetre fra deg.

Det fiskes gjerne med maggot eller fjærmygglarver, men mormyshka eller små fluer kan også benyttes.

 

Åmøtet, der Søndre Rena møter Glomma er et poulært område for dette fisket i Åmot. 

Grindalsfiske i Glomma