Fiskekort 2017

Fiskekort innen Åmot Elvelags område tilbys innenfor et kortområde som dekker alle de fem elvene Søndre Rena, Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta i Åmot kommune (Renakortet). Dette er en ordning elvelaget er fornøyd med og ønsker å videreføre. Det gir fiskeren valgmuligheter dersom fisket ikke "slår til".

Noen ønsker ikke å fiske der fangsbegrensninger finnes, følgelig skal de også slippe å betale for et tilbud de ikke nytter. Da det i Søndre Rena er innført lokale fiskeregler som inkludererer fangstbegrensninger tilbyr vi som en følge av dette fra 2012 et fiskekortområde som ikke inkluderer Søndre Rena (Glommakortet), med egne priser.

  • Åmot Elvelag ønsker å stimulere til økt rekruttering av unge fiskere. Det gis derfor 50% rabatt på fiskekort for fiskere under 20 år.
  • Tidligere ordning med rabatterte fiskekort for personer over 67 år er falt bort.
  • Barn under 16 år fisker gratis jmf. "Lov om laksefisk og innlandsfiske mv." § 18, i peroioden 1. januar til 20. august. Barn oppfordres likevel til å få utstedt fiskekort vederlagsfritt hos en av de lokale utsalgsstedene.

 

Priser for 2017 er som følger;

Korttype: Døgn 2 døgn Uke Sesong Under 20 år

Renakortet

190,- 345,- 615,- 1 000,- 500,-

Glommakortet

105,- 190,- 340,- 600,- 300,-

 

NB; I Glommakortet inngår sportsfiske i elvene Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta, ikke Søndre Rena, - dog er fiske i Løpsjøen, fra Løpdammen og opp til Holmbo tillat ved kjøp av Glommakortet.