Fiskeregler 2022

Reglene gjelder for Glomma, Søndre Rena m/Løpsjøen til Storsjødammen, Åsta, Julussa og Søre Osa til Valmendammen innen Åmot kommune. Vær oppmerksom på fredningssoner og egen fluefiskesone.

Brudd på fiskereglene vil medføre gebyr og/eller anmeldelse.  Ved gjentatte regelbrudd kan elvelaget inndra fiskekort og nekte vedkommende å kjøpe fiskekort etter nærmere pålegg.

1. Fiskekortet:
Alle over 16 år skal løse fiskekort. Kortet gir rett til fiske med 1 stang av gangen. Fiskekortet er personlig, og er kun gyldig sammen med legitimasjon. Barn under 16 år fisker gratis, og Åmot Elvelag ber om at barn også forholder seg til fiskereglene som er fastsatt for å sikre en bærekraftig forvaltning. Mellom Glomstadfoss bru og Renabruene (gml. bruene) gjelder fiskekortet også fiske med oter.

Fiskekort må også løses for å kunne isfiske. Eget isfiskekort for Løpsjøen.

2. Begrensninger på størrelse og antall:
Fisk under minstemål/ over maksimumsmål skal settes ut igjen selv om den er skadd.

Søndre Rena, oppstrøms Løpet kraftverk:
Ørret:
Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
Harr:
Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

Søndre Rena, nedstrøms Løpet kraftverk:
Ørret:
Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
Harr:
Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

Glomma:
Minstemål på ørret og harr er 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn.

3. Oppsyn:
Oppsyn som legitimerer seg, eller andre som viser gyldig fiskekort, skal på oppfordring få se fiskekort. Fiskeren plikter å vise fram fiskeredskap og eventuell fangst til oppsyn med begrenset politimyndighet.


4. Statistikk:
Fiskeren plikter å gi informasjon i forbindelse med fisket, slik som fangststatistikk, redskapsbruk m.m.

5 a. Fredningstider:
I tillegg til regler gitt av Statsforvalteren i Innlandet (blant annet fredning av ørret 15.09-31.10), gjelder følgende:
 
Søndre Rena:
Alt fiske forbudt i tiden f.o.m. 1. desember t.o.m. 30. april. Unntatt fra fredningen er Løpsjøen fra Løpdammen til Grasegga øst og vadeplass vest, der forbudet kun gjelder fiske etter ørret.  Fiske etter ørret er ikke tillatt etter 15.september.

Søre Osa:
Alt fiske forbudt i tiden f.o.m. 15.september t.o.m. 31. mai på grunn av reguleringsbestemmelse Osensjøen.   

All ørret fanget i fredningstiden skal settes ut i vassdraget igjen selv om den er skadd.

5 b. Fredningsområder:
Fredningssonen nedstrøms Løpdammen gjelder til merke ved brekket/utløpet av hølen.

6. Utstyr:
Søndre Rena:

  • Alt fiske skal skje aktivt. Det tillates ikke fiske med ståsnøre.
  • Bruk av agnfisk er ikke tillatt.
  • Det skal benyttes mothakeløse kroker (ev. kroker der mothaken er klemt inn) på all redskap.
  • Det tillates maksimalt 3 kroker på fiskeredskap (eksempelvis 1 trippelkrok eller 3 enkelkroker).
  • Markfiske i Søndre Rena er kun tillatt dersom det brukes sirkelkrok.
  • Fiskeren plikter å medbringe knuteløs håv og målebånd.

7. Fiske fra bruer:
Alt fiske fra bru er forbudt.

8. Fiske fra båt:
Fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat mm) er ikke tillatt i fluefiskesonen, dvs. fra Storsjødammen til Rødhammeren (se kart).

9. Stenging av fiske:
Fisket kan stenges dersom forhold som f. eks. høy  vanntemperatur tilsier det.

Fluefiskesone
Sonen gjelder fra Storsjødammen ned til Rødhammeren (se eget kart), strekningen utgjør ca. 5 km med elv.

Fiskeregler for Åmot Elvelag sitt område gjelder. I tillegg gjelder følgende bestemmelse:

Utstyrsbruk: Kun tillatt med klassisk fluefiske hvor selve snøret utgjør kastevekten.

Viser ellers til Statsforvalteren i Innlandet sin Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet med ikrafttreden fra 1.mai 2021.

Link til Forskrift for fiske i Åmot kommune, Innlandet

 

 

 

Kjøp fiskekort her

© Copyright 2018 Åmot Elvelag
Levert av Rena Media DA

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt